PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro wewnątrzbrzuszne

Urologia Polska 2004/57/4

Odległe wyniki leczenia chłopców z wnętrostwem. Część I: Wielkość gonady i ryzyko przemiany nowotworowej
Wojciech Kuzański, Jerzy Niedzielski