PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
młodzieńcze żylaki powrózka nasiennego

Urologia Polska 2007/60/2

Badanie termograficzne w diagnozowaniu młodzieńczych żylaków powrózka nasiennego. Doniesienie wstępne
Wojciech Kuzański, Adam Olszewski, Andrzej Napieralski, Jerzy Niedzielski