PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
priapizm } priapizm niedokrwienny | priapizm przekrwienny

Urologia Polska 2003/56/2

Priapizm - współczesne poglądy
Ireneusz Ostrowski, Artur A. Antoniewicz