PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
limfadenektomia zaotrzewnowa

Urologia Polska 2007/60/3

Ocena odległych wyników leczenia skojarzonego chorych z zaawansowanymi stadiami nowotworów zarodkowych jądra
Adam Płużański, Leszek Jeromin, Anna Płużańska, Marek Sosnowski