PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
moczowód ? przetoka moczowodowo-jelitowa ? spirala Gianturco

Urologia Polska 2000/53/1

ZASTOSOWANIE SPIRALI GIANTURCO DO ZAMKNIĘCIA PRZETOKI MOCZOWODOWO-JELITOWEJ
Marek Wrona, Marek Lipiński, Z. Kaurzel, Leszek Jeromin