PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
prącie choroba Peyroniego

Urologia Polska 1997/50/1

CHOROBA PEYRONIEGO KONTROWERSJE, HIPOTEZY, KONCEPCJE LECZENIA
Janusz Darewicz