PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
drogi moczowe kamica ESWL hemofilia

Urologia Polska 1998/51/4

ESWL U CHORYCH NA HEMOFILIĘ
Maciej Czaplicki, Tomasz Jakubczyk, Andrzej Borkowski, Wojciech Jaśkowiak, Jan M. Ziemski