PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
mięsak

Urologia Polska 2005/58/4

Liposarcoma powrózka nasiennego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Marian Sulik

Urologia Polska 2003/56/1

Samoistne pęknięcie mięsaka nerki
Marek Długosz, Grzegorz Zarzycki