PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
antagoniści LHRH

Urologia Polska 2006/59/1

Nowy sposób leczenia hormonalnego chorych na raka stercza z użyciem antagonisty LHRH
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka