PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zapadalność

Urologia Polska 2005/58/1

Epidemiologia raka gruczołu krokowego: zmiany obserwowane w Polsce w latach 1991-2000
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta