PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz gruczolakorak stopień zróżnicowania

Urologia Polska 2000/53/2

PORÓWNANIE STOPNIA ZRÓŻNICOWANIA RAKA STERCZA OKREŚLONEGO NA PODSTAWIE MATERIAŁU Z BIOPSJI IGŁOWEJ Z OCENĄ PREPARATU PO RADYKALNEJ PROSTATEKTOMII
Romuald Zdrojowy, Elżbieta Górzyńska