PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
macierz organiczna

Urologia Polska 2003/56/1

Niekrystaliczne składniki kamieni moczowych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Krzysztof Jakubowski, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Górkiewicz