PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
powrózek nasienny ? nowotwory złośliwe

Urologia Polska 1996/49/3

NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POWRÓZKA NASIENNEGO
Andrzej Basiewicz, Aleksander Niedzielski