PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka zwłóknienie pozaotrzewnowe

Urologia Polska 2008/61/4

Rzadki przypadek samoistnego pęknięcia obu nerek w przebiegu zwłóknienia pozaotrzewnowego (choroby Ormonda)
Radosław Starownik1, Krzysztof Bar1, Anna Bednarek-Skublewska2, Waldemar Białek1, Jacek Kiś1, Dariusz Borowiec1, Waldemar Lasota1