PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
współistnienie raka nerkowokomórkowego i onkocytoma

Urologia Polska 2005/58/3

Współistnienie raka nerkowokomórkowego i gruczolaka kwasochłonnego (onkocytoma) w jedynej nerce
Michał Tkocz, Grzegorz Szkodny, Wiesław Duda