PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
cewka moczowa przetoka cewkowo-pochwowa leczenie

Urologia Polska 1997/50/4

WŁASNA MODYFKACJA OPERACJI NEUGEBAUERA-LE FORTA ZASTOSOWANA W LECZENIU PRZETOK CEWKOWO-POCHWOWYCH
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Grzegorz Szkodny, J. Wójcik