PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz Alciniego

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena kliniczna zastępczego pęcherza jelitowego wytwarzanego sposobem Alciniego. Doniesienie wstępne
Marek Długosz