PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka podkowiasta ?choroby współistniejące ? leczenie

Urologia Polska 1998/51/2

CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Z WADĄ ROZWOJOWĄ NERKI PODKOWIASTEJ
Mariusz Płodzidyn, Szymon Kwiatkowski, Cezary Ciomek, Mariusz Kinal