PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zaawansowanie regionalne

Urologia Polska 2007/60/4

Porównanie wartości obrazowania tomografii rezonansu magnetycznego miednicy mniejszej (MR) i ultrasonografii przezodbytniczej (TRUS) w diagnostyce raka stercza
Elżbieta Łuczyńska, Joanna Anioł, Andrzej Stelmach, Janusz Jaszczyński