PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
blokada nerwu zasłonowego

Urologia Polska 2006/59/3

Propozycja własnej techniki znieczulenia nasiękowego nerwu zasłonowego w czasie elektroresekcji przezcewkowej guzów umiejscowionych na ścianach bocznych pęcherza moczowego
Andrzej J. Wrona, Krzysztof Bar, Piotr Cwenar, Radosław Starownik

Urologia Polska 2004/57/4

Blokada nerwu zasłonowego podczas przezcewkowego wycięcia guza pęcherza moczowego
Marcin Ciechomski