PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz rak stercza prostatektomia radykalna węzeł strażnik

Urologia Polska 2008/61/2

Koncepcja węzła strażnika w przypadku raka stercza – doniesienie wstępne na podstawie badań własnych
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Marek Urban, Beata Chrapko