PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
obrazowanie MR

Urologia Polska 2007/60/1

Współczesne możliwości obrazowania magnetycznego rezonansu (MR) w diagnozowaniu raka stercza
Robert Chrzan, Andrzej Urbanik, Zygmunt Dobrowolski, Wacław Lipczyński