PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz rak stercza kastracja PSA

Urologia Polska 1997/50/3

KSZTAŁTOWANIE SIĘ STĘŻENIA PSA I PAP U CHORYCH NA RAKA STERCZA PRZED I W 7 DOBIE PO OPERACYJNYM USUNIĘCIU JĄDER*
Jan Kulpa, Ewa Wójcik, Jan Latała, Zygmunt Dobrowolski, Andrzej Stelmach