PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwory angiosarcoma

Urologia Polska 1997/50/3

SAMOISTNE PĘKNIĘCIE NACZYNIAKOMIĘSAKA NERKI
Marek Górecki, Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański