PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ moczowy nowotwory mnogie

Urologia Polska 1996/49/4

TRZY METACHRONICZNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W NARZĄDACH UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, U JEDNEGO CHOREGO
Jerzy Świerż, Henryk Zieliński