PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwór nerczak zarodkowy

Urologia Polska 2000/53/3

NERCZAK ZARODKOWY U DOROSŁYCH
Janusz Dembowski, Michał Wróbel