PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2000/53/3

APOPTOZA, CZYLI ZAPROGRAMOWANA ŚMIERĆ KOMÓRKI W NIEKTÓRYCH CHOROBACH GRUCZOŁU KROKOWEGO
Zbigniew Wolski, Tomasz Drewa
WPŁYW CHEMIOTERAPII NA PŁODNOŚĆ CHORYCH NA NOWOTWÓR
Tomasz Demkow
OBUSTRONNE NOWOTWORY
Marek Sosnowski, Jacek Wilkosz, Marek Salagierski
WYJŚCIOWE STĘŻENIE PSA U CHORYCH LECZONYCH HORMONALNIE
Romuald Zdrojowy, Jerzy Lorenz, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej
ZAWARTOŚĆ CYRKONU W SUROWICY KRWI I TKANCE RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO U LUDZI
Zygmunt Dobrowolski, Tomasz Drewniak, T. Cichocki, Wojciech Kwiatek
ZESPÓŁ NISKIEJ TRIJODOTYRONINY U CHORYCH NA RAKA NERKI ZALEŻNOŚĆ OD ROZMIARU GUZA I STOPNIA JEGO ZRÓŻNICOWANIA
Zbigniew Tański
NIETYPOWE GUZY MIEDNICY MNIEJSZEJ
Zygmunt Dobrowolski, Mieczysław Gałęzia, Wacław Lipczyński, Janusz Jaszczyński, Wiesław Węglarz, Bolesław Papla
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA U PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM KAMICY MOCZOWODOWEJ
Andrzej Cieszanowski, Katarzyna Zaniewicz, Barbara Rożniatowska-Sadkowska, Tomasz Nadolski, Jan Skarbek-Kiełczewski, Jan Szymanowski
KOMENTARZ DO PRACY: WYNIKI ZAOTRZEWNOWEGO LAPAROSKOPOWEGO WYCIĘCIA MARSKIEJ NERKI U DZIECI
Wojciech Perdzyński
ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ PROF. W. PERDZYŃSKIEGO DO PRACY: WYNIKI ZAOTRZEWNOWEGO LAPAROSKOPOWEGO WYCIĘCIA MARSKIEJ NERKI U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski
FORMALNA ZGODA CHOREGO NA ZABIEG
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
UWAGI DO PUBLIKACJI PT. ?FORMALNA ZGODA CHOREGO NA ZABIEG"
Barbara Świątek
ODPOWIEDŹ AUTORÓW NA KOMENTARZ
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
OSOBOWOŚĆ A ZABURZENIA EMOCJONALNE U CHORYCH Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA
Ewa Michałek, Ada Dubowska, Anna Prusek
ROZLEGŁY ANGIOMYOLIPOMA NERKI U CHOREJ NA STWARDNIENIE GUZOWATE
Krzysztof Pastewka, Andrzej Borówka, Wojciech Pypno, Sergiusz Jóźwiak
EMBOLIZACJA JATROGENNĄ TĘTNIAKA TĘTNICY MIĘDZYPŁATOWEJ NERKI
Lech Cyryłowski, Sławomir Archimowicz, Janusz Kordowski
PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO SERCA
Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Zdzisław Skok
RZADKI GUZ NAJĄDRZA
Krzysztof Borkowski, Jan Myrta, Wojciech Pawłowski
POTWORNIAK ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
Stanisław Stępień, Maciej Stranc, Kazimerz Ryć
NERCZAK ZARODKOWY U DOROSŁYCH
Janusz Dembowski, Michał Wróbel
SPRAWOZDANIE Z IV KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRANSPLANTACYJNEGO WROCŁAW 20-22 MAJA 1999 R.
Józef Matych
RADYKALNA PROSTATEKTOMIA W RAKU STERCZA IV SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ BYDGOSZCZ, 27. 11. 1998 R.
Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski
PALIATYWNE, INWAZYJNE I NIEINWAZYJNE LECZENIE RAKA STERCZA I PĘCHERZA MOCZOWEGO V SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ BYDGOSZCZ, 8 10 1999 R.
Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski
SPRAWOZDANIE ZE STAŻU W KLINICE UROLOGII W MANNHEIM
Ireneusz Ostrowski