PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądra wnętrostwo receptory estrogenowe i progesteronowe

Urologia Polska 1999/52/4

EKSPRESJA RECEPTORÓW ESTROGENOWYM I PROGESTERONOWYCH W TKANKACH OKOŁOJĄDROWYCH U CHŁOPCÓW Z WNĘTROSTWEM - DONIESIENIE WSTĘPNE
Przemysław Przewratil, Józef Kobos, Jerzy Niedzielski