PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
siatkowe

Urologia Polska 2002/55/3

Odległe wyniki leczenia przeszkody podpęcherzowej metodą implantacji siatkowych protez Urolume
Andrzej Zbigniew Buczyński