PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
immunochemioterapia

Urologia Polska 2005/58/2

Zaskakująco dobry efekt paliatywnej immunochemioterapii rozsianego do płuc i wątroby raka nerki
Grzegorz Świątoniowski, Szymon Brużewicz, Tomasz Kłaniewski, Elżbieta Suder, Włodzimierz Molenda