PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka kamica odlewowa dzieci leczenie operacyjne

Urologia Polska 1996/49/1

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA KAMICY ODLEWOWEJ U DZIECI
Andrzej Paradysz, Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki