PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka moczowód rak przejściowokomórkowy urografia ultrasonografia tomografia komputerowa

Urologia Polska 1998/51/3

OCENA PRZYDATNOŚCI UROGRAFII, ULTRASONOGRAFII I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORÓW Z NABŁONKA PRZEJŚCIOWEGO GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Tomasz Demkow, Grzegorz Madej, Wojciech Rogowski