PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ chłonny węzły chłonne przestrzeń zaotrzewnowa

Urologia Polska 2008/61/4

Anatomia układu chłonnego narządów moczowo-płciowych
Roman Sosnowski1, Rafał Zdun2, Tomasz Demkow1