PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
immunotherapy

Urologia Polska 2007/60/2

Dendritic cell vaccines for prostate cancer
Ivo Minarik, Ivan Kawaciuk, Jirina Bartunkova