PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
BCG-terapia

Urologia Polska 2005/58/2

Podstawy patogenetyczne działania BCG-terapii powierzchownego raka pęcherza moczowego
Tomasz Demkow

Urologia Polska 2001/54/3

Immunoterapia BCG powierzchownych raków pęcherza moczowego
Anna Kołodziej, Janusz Dembowski