PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2001/54/3

Histopatologia raka nerk
Marian Sulik
Immunoterapia BCG powierzchownych raków pęcherza moczowego
Anna Kołodziej, Janusz Dembowski
Wartość pooperacyjnej radioterapii u chorych na nasieniaka jądra w stopniu Ha i lib
Wojciech Majewski, Adam Maciejewski, Stanisław Majewski
Powikłania występujące przy stosowaniu instilacji dopęcherzowych z adriblastyny w leczeniu nowotworów powierzchownych pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Waldemar Lasota, Adam Szkodny
Wczesne krwawienie po przezcewkowej elektroresekcji łagodnego rozrostu stercza - analiza przyczyn
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Adam Szkodny
Rola uzupełniającej radioterapii w leczeniu chorych na raka prącia z przerzutami do węzłów chłonnych pachwinowych po zabiegu limfadenektomii
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska
Wstępna ocena leczenia cytostatycznego programem BMC (bleomycyna, metotreksat, cispiatyna) chorych na zaawansowanego raka prącia
Tomasz Kalinowski, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow
Leczenie obrażeń urazowych narządów moszny
Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś, Maciej Gruszczyński, Janusz Kuśnierz
Laparoskopowa linifadenektomia biodrowo-zasłonowa, dostęp zaotrzewnowy z wykorzystaniem balonu Gaura. Technika, wyniki, powikłania
Piotr Marczyński, Paweł Wiechno, Beata Paluchowska, Tomasz Wiśniewski, Artur Sieczych
Mikroangiograiia stercza - opis metody
Marcin Słojewski, Jakub Pilarczyk, Florian Czerwiński, Andrzej Sikorski
Ocena kliniczna preparatu Fitoprost w leczeniu początkowego stadium łagodnego rozrostu stercza
Tadeusz Niezgoda, Zenona Jabłońska, Jarosław Kasprzak, Tomasz Szydełko, Janusz Dembowski, Jerzy Lorenz
Ciało obce w pęcherzu moczowym - powikłanie po laparoskopowej operacji sposobem Burch
Paweł Szalecki, Tomasz Borkowski
Późne powikłania po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego. Opis przypadku
Piotr Marczyński, Piotr Pęczkowski, Artur Sieczych, Tomasz Kalinowski
Liszaj twardzinowy i zanikowy - opis trzech przypadków
Wojciech Ejchman, Tomasz Wasyłyszyn
Rzadki przypadek olbrzymiego kamienia w pooperacyjnej przetoce pęcherzowo-pochwowej
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Robert Klijer, Marek Urban
Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego - urologia
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
Sprawozdanie z XII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (ESPU) i III Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Zaburzeń Trzymania Moczu u Dzieci (ICSC)
Jerzy Czyż, Jan Karol Wolski, Czesław Szymkiewicz
Sprawozdanie z pobytu naukowo-instruktażowego nad zastosowaniem lasera holmowego w urologii
Jan Kawecki, Michał Tkocz
Sprawozdanie z 10. Zimowego Forum Urologicznego w Davos
Marek Wyczółkowski