PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka tętniak tętnicy nerkowej leczenie

Urologia Polska 1996/49/3

SAMOISTNE PĘKNIĘCIE TĘTNIAKA WEWNĄTRZNERKOWEGO TĘTNICY NERKOWEJ OPIS PRZYPADKU
Maciej Niemierko, Tomasz Demkow, Maciej Czaplicki, Janusz Gołębiewski