PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1996/49/3

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA (RAKA STERCZA Z PRZERZUTAMI ODLEGŁYMI) CZĘŚĆ II. KLASYCZNA MANIPULACJA HORMONALNA
Andrzej Borkowski
EPITESTOSTERON ? ENDOGENNY ANTYANDROGEN
Marek Mędraś, Andrzej Basiewicz
OCENA WARTOŚCI PROGNOSTYCZNEJ OZNACZANIA EKSPRESJI IZOANTYGENÓW UKŁADU ABH W RAKU PĘCHERZA MOCZOWEGO
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Piotr Nowakowski
ZACHOWANIE SIĘ POZIOMU GONADOTROPIN PRZYSADKOWYCH, TESTOSTERONU ORAZ PROLAKTYNY U CHORYCH NA RAKA STERCZA LECZONYCH FUGERELEM
Janusz Darewicz, Jerzy Badyda, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk
20-LETNIE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU PRZETOK PĘCHERZOWO-POCHWOWYCH
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Piotr Lipiński
AKTYWNOŚĆ ARYLOSULFATAZ A I B U CHORYCH Z NOWOTWORAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tadeusz Spruch, Tadeusz Szumiło, Robert Klijer, Teodozja Pycka, Halina Szumiło, Dariusz Stępnik
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO WSPÓŁISTNIEJĄCE Z INNYMI NOWOTWORAMI
Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz
STRATEGIA POSTĘPOWANIA W ZWĘŻENIACH POPROMIENNYCH MOCZOWODU W NOWOTWORACH NARZĄDU RODNEGO
Leszek Jeromin, Marek Wrona, Marek Lipiński, B. Wrężel
OCENA SKUTECZNOŚCI OPERACYJNEGO FAŁDOWANIA MOCZOWODÓW OLBRZYMICH SPOSOBEM KALICIŃSKIEGO U DZIECI
Wojciech Perdzyński
RZADKIE NOWOTWORY NEREK U DZIECI *
Krystyna Sawicz-Birkowska, Maciej Bagłaj, Wojciech Apoznański
RAK SIECI JĄDRA
Marcin Matuszewski, Wiesław Moszczyński, Maciej Kamiński
NABYTE PRZETOKI PĘCHERZOWO-JELITOWE JAKO PROBLEM DIAGNOSTYCZNY
Jarosław Głuchowski, Józef Czyżak
PRZERZUT RAKA SZYJKI MACICY DO NERKI OPIS PRZYPADKU
Andrzej Stokłosa, Cezary Szcześniak, Jerzy Milewski
PRZYPADEK PRZERZUTU RAKA NERKI DO NAJĄDRZA
Lucjan Hermelin, Sławomir Wrzecion
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POWRÓZKA NASIENNEGO
Andrzej Basiewicz, Aleksander Niedzielski
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE POSTACI BRZUSZNEJ OLBRZYMIEGO WODNIAKA JĄDRA
Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin
SAMOISTNE PĘKNIĘCIE TĘTNIAKA WEWNĄTRZNERKOWEGO TĘTNICY NERKOWEJ OPIS PRZYPADKU
Maciej Niemierko, Tomasz Demkow, Maciej Czaplicki, Janusz Gołębiewski
BADANIA BAKTERIOLOGICZNE KAMIENI NERKOWYCH
Janusz Dembowski, Ewa Mróz, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz
SPRAWOZDANIE Z I ZJAZDU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA DO BADAŃ NAD IMPOTENCJĄ PORTO CARRAS, HALKIDIKI (GRECJA), 13-16. 09. 1995 r.
Janusz Darewicz, Andrzej Sikorski, Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz
SPRAWOZDANIE Z VII KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW DZIECIĘCYCH LONDYN 20-22. 03. 1996 r.
Paweł Kowal
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ RECENT ADVANCES IN PROSTATE CANCER AND BPH ROTTERDAM, 11-13 MAJA 1996 r.
Jerzy Lorenz
SPRAWOZDANIE Z X SYMPOZJUM UROLOGII DZIECIĘCEJ REFLUXUS VESICO-URETERALIS WARSZAWA, 1994 r.
Tomasz Ferenz, Jan Karol Wolski, Ryszard Hanecki, Andrzej Borówka