PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
znieczulenie podpajęczynówkowe ? bóle głowy ? leczenie

Urologia Polska 1997/50/2

BOLE GŁOWY PO ZNIECZULENIU PODPAJĘCZYNÓWKÓWYM JAKO PROBLEM W KLINICE UROLOGICZNEJ
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Anna Borucka, Jacek Kudelski, Jerzy Badyda