PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
profilaktyka

Urologia Polska 2005/58/4

Kamica układu moczowego (cz. III). Diagnozowanie, leczenie zachowawcze i profilaktyka kamicy układu moczowego u dzieci
Bożena Eberdt-Gołąbek