PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
moczowód kamica moczowodowa stan po ESWL URS

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA KAMICY MOCZOWODOWEJ METODĄ URS PO UPRZEDNIM NIESKUTECZNYM ESWL
Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski, Leszek Bęc, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski