PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
klasyfikacja Bośniaka

Urologia Polska 2001/54/4

Torbiele proste nerek u dzieci
Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Jerzy Starzyk