PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
górne drogi moczowe

Urologia Polska 2008/61/1

Guz włóknisto-nabłonkowy moczowodu
Jacek Jastrzębski, Jerzy Sokołowski, Ryszard Herbeć, Marek Fiutowski, Wojciech Witkiewicz