PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
rak miedniczki nerkowej i moczowodu

Urologia Polska 2004/57/1

Ureteronefrektomia z przezcewkowym wycięciem rozety pęcherzowej
Wojciech Pawłowski, Andrzej Prajsner, Jan Myrta