PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądra

Urologia Polska 2007/60/4

Prostate cancer metastasis into the testicle
Mehmet Yucel, Sahin Kabay, Esra Gurlek Olgun, Tayfun Aydin, Namik Kemal Hatipoglu

Urologia Polska 2004/57/3

Leczenie operacyjne niezstąpionych jąder w formie chirurgii jednego dnia z uwzględnieniem oceny śródoperacyjnej stanu gonady
Wojciech Korlacki, Józef Dzielicki