PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ narządów moczowo-płciowych

Urologia Polska 2001/54/4

Zgorzel Fourniera - obserwacja trzynastu chorych
Adam Gołąb, Jan Sprogis, Alina Kaczmarek, Andrzej Sikorski