PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro wodniak diagnostyka

Urologia Polska 1996/49/3

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE POSTACI BRZUSZNEJ OLBRZYMIEGO WODNIAKA JĄDRA
Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin