PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz biopsja stercza powikłania

Urologia Polska 1996/49/4

KRWIAK OKOŁOPĘCHERZOWY LECZONY DRENAŻEM WYTWORZONYM POD KONTROLĄ USG ZESTAWEM NEPHROFIX
Marek Lipiński, Marek Wrona, Marek Salagierski, Leszek Jeromin