PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka ropień okołonerkowy ultrasonografia diagnoza

Urologia Polska 1997/50/4

ULTRASONOGRAFICZNE ROZPOZNANIE PENETRACJI ROPNIA OKOŁONERKOWEGO PRAWOSTRONNEGO DO OKOLICY POŚLADKOWEJ PRAWEJ
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Zbigniew Piasecki