PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
gruczolakorak wstawki jelitowej moczowodu

Urologia Polska 2005/58/3

Gruczolakorak wstawki jelitowej moczowodu u chorej operowanej w dzieciństwie z powodu wynicowania pęcherza moczowego
Zbigniew Trzepizur, Waldemar Różański, Radosław Boniecki, Eugeniusz Miękoś, Marek Sosnowski, Arkadiusz Jeziorski